Privacy

Als je commentaar of materiaal bezorgt, stem je ermee in dat de IVAREM de ideeën, concepten, kennis en technieken die in jouw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. IVAREM mag de reacties en gegevens gebruiken met behoud van de privacy.

GDPR (of ook Algemene verordening Gegevensbescherming) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Vanaf 25 mei 2018 moet ook IVAREM aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt, hoe ze die data gebruikt en hoe ze die beveiligt. Je kan onze privacy policy nalezen. 


Heb je vragen? E-mail dan naar dpo@ivarem.be.

Lees de volledige privacy policy van IVAREM.