Politiereglementen

Het gemeentelijk politiereglement bepaalt hoe jij moet omgaan met afval. Er staat onder andere in wanneer je afval mag buiten plaatsen, hoe je dat doet, wat de sorteerregels zijn ...