Op 1 januari 2019 werden Puurs en Sint-Amands 1 gemeente: Puurs-Sint-Amands.

In 2019 zijn er nog enkele overgangsmaatregelen van kracht. Zo blijft het recyclagepark van Hemelrijken werken volgens het systeem en de tarieven van IVAREM. De huisvuilophaling in het vroegere Sint-Amands gebeurt door IVAREM. In het vroegere Puurs is de gemeente het aanspreekpunt.

recyclagepark
Recyclagepark
Recyclagepark Puurs-Sint-Amands (Hemelrijken)
Recyclagepark Puurs-Sint-Amands (Hemelrijken)
KMO-zone Hemelrijken
2890 Puurs-Sint-Amands
België
0800 90 441