Zet jouw afval op tijd buiten

  • 22 januari 2021

Dit jaar zijn er voor de afvalophaling een aantal nieuwe onderaannemers aan de slag voor IVAREM. Het kan zijn dat je daardoor het gebruikelijke uur van ophaling ziet veranderen. Dit betekent dat je jouw afval op tijd dient aan te bieden zodat het effectief wordt opgehaald.

Zet je afval op tijd buiten

Dit is ofwel voor 7 uur op de dag van ophaling ofwel na 19 uur of 20 uur de dag voor de ophaling. Kijk op je afvalkalender om het juiste uur te weten.

Zet afval op een goed zichtbare plek aan de openbare weg

Afvalophalers mogen niet op privé-terrein komen. Zet jouw afval daarom steeds aan de openbare weg op een plek waar het goed zichtbaar is.

Geraakt de ophaalwagen niet tot bij jou door vb. wegenwerken, markt ...? Volg dan de richtlijnen die je van jouw gemeente kreeg of bied het afval aan op de dichtstbijzijnde openbare weg die wel bereikbaar is.