Witte vuilniszakken worden vanaf 2021 niet meer opgehaald in Mechelen

  • 22 december 2020

Sinds 2020 sorteren de inwoners van Mechelen hun restafval via de gouden zak. Tot eind 2020 wordt het in Mechelen echter gedoogd om je restafval aan te bieden in de ‘oude’ witte zakken voor huisvuil. Vanaf 2021 worden de witte vuilniszakken met restafval niet meer aanvaard bij de ophaling.

 

GOUDEN ZAK NODIG VOOR MEER SELECTIEVE INZAMELING

“De gouden zak is er in 2020 gekomen om de gebreken van de witte zak op te vangen.” vertelt IVAREM-woordvoerder Filip Van Assche. “De prijs van de witte zakken dekte niet langer de stijgende kosten van de inzameling en verwerking van restafval. Daarnaast willen we er met de kleinere gouden zakken voor zorgen dat onze bevolking steeds minder restafval produceert. Zo willen we meer burgers aanmoedigen om afvalstoffen te scheiden aan de bron en mee te helpen aan een goede recyclage.” zegt de woordvoerder.

 

OVERGANGSPERIODE LOOPT AF

Om de Mechelaars hun voorraad witte vuilniszakken te laten opgebruiken was er initieel een overgangsperiode voorzien tot 1 mei 2020. IVAREM en stad Mechelen hebben deze overgangsperiode vervolgens verlengd tot eind 2020. “Zo wilden we elke burger de kans geven om zijn of haar laatste witte zakken te kunnen opgebruiken. Heb je toch nog witte zakken over? Zet ze dan nog buiten bij een huisvuilophaling in 2020. Wie toch nog witte zakken over heeft in 2021 kan deze vanaf dan kwijt in de nieuwe PMD-zak. Zo krijgen deze zakken toch nog een tweede leven.” besluit de woordvoerder.