Wat is dat circulaire economie?

  • 17 mei 2021

Tot voor 1980 was er totaal geen sprake van een circulaire economie!

Alle afval, van tandenborstel tot koelkast, kwam terecht op stortplaatsen of in verbrandingsovens. Er was toen enkel sprake van een lineaire economie: de grondstoffen die we gebruikten om allerlei voorwerpen te produceren gingen op het einde van hun levenscyclus verloren.

Met de eerste recyclageparken die in de jaren 80 werden opgericht, zag circulaire economie het eerste levenslicht.

Een circulaire economie is een systeem waarin we gaan zorgen dat zoveel mogelijk geproduceerde goederen hergebruikt of zo goed mogelijk gerecycleerd worden, zodat we nauwelijks of geen nieuwe (primaire) grondstoffen hoeven te gebruiken.

Enkele belangrijkste principes zijn:

  • De waarde van goederen worden gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.
  • Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn zodat materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
  • Men houdt ook rekening met verpakkingsmaterialen. Hierdoor voorkomt men niet alleen vervuiling, maar wordt er ook bijgedragen tot de duurzaamheid en de circulariteit van het product.
  • De productie, het gebruik en de verwerking van het product stoot geen schadelijke stoffen uit. Het gebruik van groene energie maakt hierbij ook onderdeel uit van circulair ondernemen.

Circulaire of kringloop economie is dus het perfecte alternatief voor het huidige lineaire systeem. We vermijden zo dat grondstoffen worden omgezet naar producten die, als ze stuk of niet meer nodig zijn, restafval worden.

  • Bekijk het filmpje van de Ellen MacArthur Foundation:

https://youtu.be/2_orGl_s7UY