Dit verandert er voor jouw afval in 2021

 • 30 december 2020

Een nieuw jaar, dat betekent nieuwe regels en veranderingen. Vanaf 1 januari 2021 staan er dan ook heel wat veranderingen op til bij de huis-aan-huisinzameling en de recyclageparken van IVAREM.


Huis-aan-huisophaling

 • De ophaaldag wijzigt vanaf 2021 in heel wat gemeenten. Kijk goed je ophaalkalender na zodat je jouw container en/of zakken tijdig kan aanbieden. Alle informatie over de nieuwe kalenders vind je terug op deze pagina.
 • Nieuwe sorteerinstructies PMD-zak: vanaf januari kan je (naast je plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) ook al je plastic verpakkingen kwijt in de PMD-zak. Voor alle sorteerinstructies kan je hier terecht. 
 • Vanaf 2021 stopt de roze zak zowel via de huis-aan-huisinzameling als op de recyclageparken. Heb je nog roze zakken over? Tussen 1 januari en 31 maart kan je deze gebruiken als PMD-zak met nieuwe inhoud. Je zet deze in 2021 buiten bij de PMD-ophaling.
 • Volle rollen roze zakken kan je gedurende januari 2021 ruilen tegen rollen PMD-zakken. Voor de lijst van deelnemende verkooppunten kan je terecht op deze lijst
 • Witte zakken voor huisvuil worden in 2021 niet meer opgehaald in Mechelen. Wie nog lege witte zakken over heeft, kan deze kwijt in de PMD-zak.


Recyclageparken

 • De coronamaatregelen op de parken blijven van kracht (lees ze hier na). Er wordt slechts een maximaal aantal bezoekers tegelijk toegelaten. In het nieuwe jaar heeft ieder gezin terug recht op 28 bezoeken maar blijft er een aanvoerbeperking van 2 bezoeken per gezin/week.
 • Matrassen worden vanaf 2021 gratis geaccepteerd op de recyclageparken en via de grofvuilophaling (opgelet: je betaalt bij ophaling nog steeds een voorrijkost van 20 euro). Meer info.
 • Asbestcementafval (golfplaten, leien, tegels,…) moet je vanaf 1 januari verplicht ingepakt aanbieden in transparante folie met asbestlogo. De toegang tot het recyclagepark wordt geweigerd indien het asbest niet correct verpakt is. Meer info.
 • Voortaan breng je alle harde plastics (ongeacht de grootte) naar de fractie Harde Plastics op het recyclagepark. Deze afvalfractie is gratis. Harde plastics zijn niet toegelaten in de nieuwe PMD-zak.
 • Voor compostemmers betaal je in het nieuwe jaar 7,5 euro per stuk. Dit is een éénmalig aankoopbedrag voor de compostemmer. Je mag maximaal 2 emmers per bezoek vullen. Bij elke afhaling wordt een toegangsbeurt aangerekend.

Wie meer informatie wenst kan altijd terecht op ons contactformulier of kan telefonisch contact opnemen met onze gratis infolijn via 0800 90 441.