Tarieven op recyclagepark voor bedrijven

KMO's, ZO's, kleinhandelaars en beoefenaars van vrije beroepen mogen hun bedrijfsafvalstoffen naar het recyclagepark van Duffel, Lier, Mechelen-Noord en Putte brengen. Vanaf 3 mei kan je als bedrijf of zelfstandige ook terecht op het recyclagepark van Puurs (slechts met een beperkt aantal fracties!).

Voor bedrijfsafvalstoffen worden de reële kosten aangerekend én wordt er per bezoek een vaste administratiekost gerekend van 5,00 euro. 

Na het wegen en deponeren van alle afvalstoffen maakt de recyclageparkwachter ter plaatse een factuur op. Die moet onmiddellijk betaald worden. Betalen kan met bancontact.

Bedrijven kunnen maximaal 2 maal per dag naar het recyclagepark gaan en in totaal max. 2 m³ afval brengen per dag. Afvalstoffen moeten vooraf uitgesorteerd worden.

Tarieven zelfstandigen

Er wordt steeds een administratiekost aangerekend van 5 euro (excl. btw. - ook bij nulfacturen)

Opgelet! Alleen afvalstoffen aangeduid met een sterretje (*) kunnen door zelfstandigen/bedrijven worden aangeboden op het recyclagepark van Puurs (Lichterveld)

Tarieven bedrijven
asbestcement* 0,42 euro/kg
audio-  en videocassettes 0,75 euro/kg
afgedankte elektronische en elektrische apparaten gratis
droge en natte batterijen gratis
frituurolie en -vetten gratis
glas (wit en gekleurd) 0,09 euro/kg
groenafval* 0,11 euro/kg
grofvuil* 0,75 euro/kg
grond* 0,27 euro/kg
grote harde plastics 1,07 euro/kg
GSM's gratis
herbruikbare goederen gratis
kalk, gips, porselein* 0,32 euro/kg
klein gevaarlijk afval (verf) 1,61 euro/kg
klein gevaarlijk afval (overige) 1,86 euro/kg
motorolie 0,15 euro/kg
metalen (ferro en non-ferro) gratis
papier en karton gratis
piepschuim (EPS) per zak van  1 000L* 3,79 per zak
PMD gratis
PVC 0,30 euro/kg
recycleerbaar bouwafval 0,06 euro/kg
rookmelders (autonoom) gratis
sloophout* 0,18 euro/kg
snoeihout en kleine boomstronken 0,18 euro/kg
textiel/lederwaren gratis
TL-lampen gratis
toners en cartridges 0,31 euro/kg
treinbielzen* 0,42 euro/kg
vlak glas* 0,23 euro/kg
   

toegangskaart*

(op voorhand aanvragen)

10 euro (incl. btw)
aankoop compost per zak 2,50 per zak
aankoop compost in bulk (per 1/2 m³) 3,75 (per 1/2 m³)
Asbestzak (per zak) 0,83
Asbestfolie (per lopende meter) 0,83
PBM-set asbest (per set) 20,66

* Alleen deze afvalstoffen kunnen door zelfstandigen worden aangeboden op het recyclagepark van Puurs (Lichterveld)