Hou textiel bij tot na de lockdown

  • 10 november 2020

Door de lockdown is de aanvoer van textielafval gigantisch gestegen. De maatregelen van de overheid om verplaatsingen te beperken en in ‘ons kot’ te blijven, is voor veel mensen een stimulans om thuis beginnen op te ruimen.

Door deze massale opruimacties en de tijdelijke sluiting van de kringwinkels is er een overaanbod aan textiel in de kledingcontainers. De firma VICT, aangeduid door IVAREM, slaagt er logistiek moeilijk in om alle containers tijdig te ledigen. De oorzaak hiervan is het tijdelijk stilvallen van de export van textielmateriaal.

Textiel is volgens de overheid geen noodzakelijke afvalstof en kan thuis bewaard worden zolang de verstrengde coronamaatregelen van kracht zijn. “Bewaar textiel dus zolang mogelijk thuis en deponeer het zeker niet naast de textielcontainers! Bovendien kan het nog draagbare textiel geschonken worden aan de kringwinkels, eens zij hun deuren terug mogen openen. Op die manier kunnen we de lokale economie steunen en krijgt ons textiel een tweede leven”, vertelt Koen Anciaux, de voorzitter van IVAREM.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op via dit formulier.

Het is absoluut niet de bedoeling om textiel naast de containers te plaatsen (zie foto)! Dit is sluikstorten en wordt beboet.