Forse toename van plastic afval in 2021

  • 29 juli 2021

Sinds 1 januari 2021 zijn er voor de PMD-zak nieuwe sorteerregels van kracht in onze regio. Zo staat de P van PMD sinds begin dit jaar voor alle plastic verpakkingen en niet meer alleen voor plastic flessen en flacons. Door de intrede van de nieuwe PMD-zak verdween dan ook de roze zak voor plastics. Recente cijfers tonen aan dat de introductie van de nieuwe PMD-zak een overdonderend succes is. Er wordt in 2021 7 % meer PMD ingezameld dan vorig jaar PMD en de roze zak samen! En dat ondanks dat je nu maar één zak hebt om plastics in te verzamelen!

Meer PMD in 2021
Er wordt in 2021 in alle gemeenten van IVAREM meer PMD ingezameld dan vorig jaar met PMD-zakken én roze zakken samengeteld. Zo stijgt de ingezamelde hoeveelheid plastics (PMD + roze zakken) van 2.979 ton in 2020 naar 3.199 ton (enkel PMD) in de eerste 5 maanden van 2021. Dit is een stijging met 7 %. Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM, verduidelijkt: ‘We kunnen bij IVAREM vaststellen dat de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak er wel degelijk toe leidt dat burgers méér en beter plastics sorteren. Terwijl je vroeger twee zakken nodig had om plastic correct te sorteren, hebben we het voor de burger gemakkelijker gemaakt door één zak in te voeren. Daarnaast zorgen de nieuwe sorteerinstallaties voor PMD er ook voor dat de materialen hoogwaardiger gerecycleerd kunnen worden en opnieuw kunnen ingezet worden als verpakking.’

Meer inzameling PMD huis-aan-huis, minder op recyclagepark
We stellen vast dat PMD vooral veel meer wordt aangeboden via de huis-aan-huisophaling. Over alle gemeenten steeg de ingezamelde hoeveelheid in het eerste kwartaal van 2021 met 15 % t.o.v. het eerste kwartaal in 2020 (toen PMD en roze zak samen). Deze stijging is echter niet overal op te merken. Zo verminderde de hoeveelheid aangeleverde plastics (PMD/Harde Plastics) op het recyclagepark van 630 ton in 2020 naar 488 ton in 2021. Dit is een daling met 22 %. Het feit dat er minder PMD wordt aangeboden op het recyclagepark komt voort uit de hogere ophaalfrequentie voor PMD (om de twee weken) terwijl gemengde plastics slechts om de acht weken werden opgehaald. Veel burgers namen toen hun roze zak met gemengde plastics mee naar het recyclagepark terwijl ze deze plastics nu aan huis aanbieden in de PMD-zak. De hoeveelheid harde plastics op de recyclageparken stijgt van 200 ton in 2020 naar 300 ton in 2021. Een logische evolutie aangezien je deze niet in je PMD-zak mag steken en selectief dient aan te bieden op het recyclagepark.