Extra controles op zwerfvuil en sluikstort in week van 4 oktober

  • 1 oktober 2021

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten
deze hopen afval ook hopen geld aan lokale en andere overheden.


IVAREM, lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op. 
Maar er wordt ook gewerkt aan extra controle op zwerfvuil en sluikstort. Hier wordt nog eens extra op ingezet van 4 tot en met 10 oktober.


Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Hen worden alternatieven
voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen wordt er zwaarder beboet. We gaan hierbij niet alleen voor een harde, maar ook een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje. Heel wat instanties nemen deel: zowel politie, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten, veldwachters als lokale en gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders.