Corona: inzameling aan huis gaat door. Recyclageparken blijven open.

  • 2 november 2020

De huis-aan-huisinzameling loopt verder zoals voorzien. Daarnaast blijven de recyclageparken open. In een ministerieel besluit is vastgelegd dat deze dienstverlening essentieel is en moet blijven doorgaan. 

Gemeenten en intercommunales doen hun uiterste best om de inzameling van huishoudelijk afval uit te voeren zoals gepland. Als er te veel problemen rijzen bij de organisatie van de afvalinzameling, kunnen er verdere ingrepen gepland worden die de continuïteit van de ophaling moeten garanderen.

De huis-aan-huisinzameling van het huishoudelijk afval blijft prioritaire dienstverlening voor de Vlaamse regering, inclusief het beheer van ondergrondse containers in het straatbeeld.  De minister verwacht dat gemeenten en afvalintercommunales de vinger aan de pols houden wat betreft de beschikbaarheid van ophaalpersoneel en signaleren wanneer een ingreep noodzakelijk is.

De recyclageparken blijven voorlopig open. Het is belangrijk om op het park de veiligheidsmaatregelen na te leven. Zo blijven we op onze parken 1,5 meter afstand houden van elkaar en is iedereen verplicht handgel/mondmaskers te gebruiken. 

De komende dagen en weken zullen heel belangrijk zijn om deze tweede virusgolf te kunnen verslaan. Er zijn momenteel heel veel mensen besmet en besmettelijk. Let dus goed op en neem geen te grote risico's.

Hou het veilig en draag zorg voor elkaar. Zo komen we er wel.