Belastingreglementen

Alle tarieven omtrent afval (huisvuilzakken, DIFTAR, vaste afvalbijdrage, recyclagepark ...) zijn vastgelegd in het gemeentelijk reglement. Dat wordt goedgekeurd door jouw gemeenteraad. De gemeenteraad kent in een toelagereglement in bepaalde gevallen sociale correcties toe.

Belastingreglement vaste bijdrage

Hier vind je het belastingreglement voor de vaste bijdrage voor afvalbeheer:

 

 

Aanvraagformulier toelage vaste afvalbelasting

Hier vind je het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming op de vaste afvalbelasting.

Enkel in te vullen en in te dienen indien de toelage niet automatisch werd toegekend op het aanslagbiljet. Vergeet de bewijzen niet mee te sturen naar info@ivarem.be.

 

 

Belastingreglement variabele tarieven

Hier vind je de belastingreglementen voor de variabele afvalbelastingen (huisvuil, PMD, recyclagepark ...)

 

Aanvraagformulieren sociale toelage (medische redenen)

Hier vind je het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming om medische redenen:

 

Toelagereglement