België speelt al jaren in de Champions League als het over recycleren gaat

  • 28 mei 2021

Met recyclagecijfers van meer dan 85% procent zit België in de top van Europa. Onze recyclageparken hebben daar alvast een zeer groot aandeel in. Je kan er zo goed als al je afval kwijt.

 

De term afval is hier echter niet op zijn plaats. We spreken beter over materialen, want eens goed gesorteerd dienen ze terug als grondstof voor nieuwe producten.

 

Heel wat materialen die je naar een recyclagepark brengt zijn gratis. Voor onder andere asbestcement, kalk, gips, porselein, grond, sloophout, steenpuin, treinbiels, vlak glas en grof vuil moet je wel betalen.

 

Wat betreft de verwerking van de ingezamelde materialen streven we naar een zo hoog mogelijke recyclagegraad. Ook hier scoort België hoog. Er wordt zowel in Vlaanderen als in Wallonië geïnvesteerd in nieuwe sorteer- en recyclagetechnologieën om ingezamelde materialen terug te herwerken tot hun oorspronkelijk product. Op deze manier wordt de weg naar een circulaire economie verder ingeslagen.

 

Meer informatie over alle in te zamelen materialen en de tarieven van onze recyclageparken kan je vinden op www.ivarem.be.