Asbest verpakt aanbieden op het recyclagepark verplicht

  • 24 september 2020

Vanaf 1 oktober 2020 moet asbestcementafval verpakt worden aangeboden op het recyclagepark. 

Asbestcementafval  (golfplaten, leien, vloertegels,  … ) wordt al geruime tijd ingezameld op de recyclageparken. Nog te vaak gebeurt dat op een manier dat vezels kunnen vrijkomen tijdens het transport of op het recyclagepark.

Klik hier voor meer informatie.