Week van het Afvalteam: toon je respect!

Week van het Afvalteam IVAREM

Bij hitte, regen, vrieskou én corona zijn de ophalers van IVAREM dagelijks op de baan om jouw afval op te halen. Ook op onze parkwachters kan je altijd rekenen. Per inwoner verzamelen ze samen jaarlijks gemiddeld 447 kg afval. Daarnaast zijn ook onze infolijnmedewerkers steeds in de weer voor een excellente dienstverlening. Tijd dus voor een dikke dankjewel tijdens de Week van het Afvalteam van 15/11 t.e.m. 21/11. 

Samen één afvalteam

Dit jaar wijzigde de campagnenaam naar de Week van het Afvalteam (vroeger: Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter). Met deze nieuwe naam willen Interafval, OVAM en IVAREM wijzen op de grote variëteit aan functies binnen afvalintercommunales. Zo zijn er naast ophalers of recyclageparkwachters ook héél wat andere functies die zorgen voor de goede ophaling en verwerking van jouw afval. Denk maar aan:

  • Infolijnmedewerkers: behandelen van vragen, klachten, meldingen of aanvragen van burgers
  • Magazijniers: verantwoordelijk voor het goede beheer van al het (educatief) materiaal, containers en het leveren van materiaal of bestellingen
  • Mecaniciens: zij onderhouden de (ophaal)wagens en zorgen voor een goed werkende infrastructuur

Toon je respect

Die mensen bedanken doe je nog het best door je afval correct aan te bieden, maar je kan ook een kaartje sturen, een (stoep)tekening maken, een leuke strik aan of rond je afvalzak bevestigen, er een mooie boodschap op schrijven of ze trakteren op een dikke duim, een glimlach of iets lekkers als je ze tegenkomt. Je kan ook een online complimentje sturen.  Toon dus je respect voor afvalmedewerkers: doe in de week van 15 t.e.m. 21 november een originele strik rond je afvalzak of laat je kinderen een tekening maken. Hang die achter je raam of geef ze aan de recyclageparkwachter. Deel een foto van je tekening of strik met de hashtag #houhetnet .

IVAREM geeft goede voorbeeld

IVAREM geeft alvast het goede voorbeeld. Wij gaan tijdens de Week van het Afvalteam bij al onze afvalhelden langs om hen te trakteren op een lekkere en duurzame lunch. Daarnaast gaan ook onze bestuursleden, schepenen en zelfs een burgemeester aan de slag bij de infolijn, de recyclageparken en de ophaling. Zo tonen zij ook hun respect voor het harde labeur van onze medewerkers. 

Hou in november ook de website en Facebook-pagina van IVAREM en jouw gemeente in het oog.