Afvalinzameling via containers (DIFTAR)

  • Gebruik de officiële DIFTAR-container.
  • Plaats de DIFTAR-container met het handvat gericht naar de straatkant. 
  • Sommige gezinnen moeten hun container aanbieden met de handvaten naar het huis toe. Hun afval wordt opgehaald met een speciaal voertuig (zijlader). In dat geval kleeft er een sticker op het deksel van de container. Lees meer.
  • Het deksel van de DIFTAR-container moet gesloten zijn.
  • Zet geen afval op het deksel.

Heb je meer afval dan in de container past? Koop dan een piekzak op het gemeentehuis of recyclagepark. Plaats de piekzak naast je volle container.

Perfect aangeboden!

Straatbeeld met een DIFTAR-container, papier en karton en een blauwe PMD-zak

Verkeerd aangeboden

DIFTAR--container waar afval uitpuilt