Afvalbelastingen 2020

  • 1 januari 2020

Op 1/1/2020 veranderden de afvalbelastingen. 

De vaste afvalbelasting verlaagt naar 49 euro per gezin én er zijn bijkomende toelagen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Ieder gezin ontvangt vanaf 2020 een aanslagbiljet (ook in DIFTAR-gemeenten).

De variabele afvalbelastingen (prijs huisvuilzak, DIFTAR) stijgen daarentegen.  Zo willen de gemeenten nog meer inzetten op het principe 'de vervuiler betaalt' en worden goede sorteerders beloond. PMD-zakken en roze zakken worden goedkoper.