Activiteiten

IVAREM is op verschillende vlakken actief: 

Een schoolpoortbanner voor het project Afvalarme School 2020
Afvalpreventie

IVAREM beschikt over een ruim en gratis aanbod brochures, publicaties, workshops, methodieken ... om mensen bewuster te laten omgaan met afval.

Twee ophaler rollen een DIFTAR container naar de ophaalwagen
Huis-aan-huisinzameling

De huis-aan-huisinzameling van restafval (via zakken of DIFTAR), papier & karton en PMD. In sommige gemeenten halen we ook gemengde plastics, grofvuil en snoeihout op

man draagt afvalzak naar ondergrondse afvalcontainer
Ondergrondse afvalcontainer

Sommige gezinnen brengen zelf hun afval naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt.

man zit in wagen en badget aan slagboom
Recyclageparken

Het exploiteren van elf recyclageparken (waaronder 4 KMO-parken).

bunkergebouw van het afvalverwerkingscentrum
Overslag van afval

De overslag van afvalstoffen (restafval, grofvuil, AEEA en papier & karton)

vrachtwagen wisselt container op recyclagepark
Containervervoerdienst

IVAREM heeft een eigen containervervoerdienst die de transporten van afvalcontainers (van en naar recyclageparken en verwerkers) uitvoert.

De gebouwen van de Mechanisch Biologische Scheidingsinstallatie
Verwerken van restafval

Het verwerken van restafval en grofvuil in onze Mechanisch Biologische Scheidingsinstallatie. Deze staat in Geel en wordt in samenwerking met de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer geëxploiteerd.

Een handvol compost
Composteren

Het composteren van groenafval tot hoogwaardige, Vlaco-gecertificeerde compost.

stortgasonttrekking
Stortgasonttrekking

Het winnen van energie en warmte uit stortgas.

Zonnepanelenpark
Zonnepanelenpark

Het beheer van een fotovoltaïsch zonnepanelenpark op de voormalige stortplaats te Lier.

Een medewerker van de infolijn belt
Gratis infolijn 0800 90 441

Het verlenen van informatie en afhandelen van opmerkingen/klachten van inwoners via de gratis infolijn 0800 90 441.

kantoorruimte met 3 medewerkers
Ondersteunende diensten

Daarnaast beschikt IVAREM natuurlijk ook nog over een (directie)-secretariaat, een boekhouding, een personeelsdienst, een dienst Communicatie en Informatie, ICT en enkele ondersteunende stafmedewerkers.