Aandachtspunten bij ophaling van afval

huisvuilzak waar glasscherven doorsteken

Let op met scherpe voorwerpen en injectienaalden

Injectienaalden horen niet thuis bij het huisvuil. Op de recyclageparken kan je een gratis naaldcontainer (1L) krijgen.

Gevaarlijke producten (KGA) breng je ook steeds naar het recyclagepark. Ze horen niet thuis in het huisvuil.

Heb je toch eens een scherp voorwerp (vb. schaar)? Wikkel dit dan in wat krantenpapier. Zo voorkom je ongevallen bij jezelf of de ophalers.

Straatbeeld met een DIFTAR-container, papier en karton en een blauwe PMD-zak

Zet afval op tijd buiten

Dit is ofwel voor 7 uur op de dag van ophaling ofwel na 19 uur of 20 uur de dag voor de ophaling.

Kijk op je ophaalkalender om het juiste uur te weten.

Straatbeeld met DIFTAR-containers en PMD zakken

Zet afval op een goed zichtbare plek aan de openbare weg

Afvalophalers mogen niet op privé-terrein komen. Zet jouw afval daarom steeds aan de openbare weg op een plek waar het goed zichtbaar is.

Geraakt de ophaalwagen niet tot bij jou door vb. wegenwerken, markt ...? Volg dan de richtlijnen die je van jouw gemeente kreeg of bied het afval aan op de dichtstbijzijnde openbare weg die wel bereikbaar is.